Angličtina pro zdravotní sestry

Na našich specializovaných jazykových kurzech vyučujeme jazyk trochu jinak. Upřednostňujeme výuku praktického jazyka a jeho odborné užítí ve zdravotnickém prostředí. Výuka specifických pojmů a slovních obratů běžně využívaných při komunikaci je samozřejmostí. Největší důraz však klademe na studentovy vyjadřovací a reakční schopnosti v komunikaci na pracovišti, z čehož plyne jeho hladký a především aktivní přechod do profesního života v cizojazyčném prostředí.

Rezervace kurzu

Datum Termín Čas Úroveň Forma Místo Cena Kč
Zimní semestrální kurz 30.09.2017 - 10.02.2018 SO 16:00 - 18:30 N 1 x 3h / 51h Učebna 1 6290,-

V případě zájmu o dodatečné přihlášení nám napište na info@calypte.cz

Organizace kurzu

  • Výuka probíhá semestrálně.
  • Kurz je situován do 17 sezení jednou týdně.
  • Každé sezení sestává zevyučovacích jednotek
    (1 v.j. = 45 min.).
  • Jeden semestrální kurz obsahuje celkem
    51 vyučovacích jednotek. 

 

Kurz je rozdělen do dvou částí English for nurses 1 a 2, každý jazykový kurz trvá jeden semestr. Oba kurzy na sebe v odborné problematice navazují. Každé sezení je zaštítěno jedním tématem dotýkajícím se přímo zdravotnického prostředí. Účastníci kurzu si osvojí jak oborovou slovní zásobu, tak i komunikační dovednosti

v anglicky mluvícím zdravotnickém prostředí. Slovní zásoba je speciálně zacílena na vybavení kliniky v rámci stacionární péče, tak i na sálové instrumentárium.

Kurz je do jisté míry flexibilní a je možné jeho náplň dle individuálních požadavků účastníků kurzu měnit. Kurz je vedený zkušeným lektorem anglického jazyka, zdravotní sestrou/studentkou zdravotnického oboru VŠ a má za cíl studenty naučit rozmanitou zdravotnickou terminologii a naučit je aktivně komunikovat v prostředí kliniky. Na kurzech je vyučována angličtina britská, na případné rozdíly

v angličtině americké je v průběhu kurzu brán rovněž zřetel. Studentům je k ruce učebnice Oxford English for Careers Nursing. To vše pro maximální připravenost našich studentů pro praktický pracovní život na klinice. 

Pro koho je kurz vhodný

Doporučujeme jazykové znalosti na minimální úrovni evropského referenčního rámce A2, dle britské klasifikace úroveň Pre-intermediate.

Získejte jazykové sebevědomí a výhodu! Logo Calypte

Design ©by Markéta Grohová