Intenzivní kurz německý jazyk
pro ošetřovatele
a příprava
ke zkouškám telc

Intenzivní jazykový kurz němčina pro ošetřovatele je svým formátem zcela ojedinělým počinem jazykového vzdělávání. Unikátní je především hybridní výuka, která spočívá ve vedení kurzu dvěma lektory. První jazykově a odborně skvěle vybavený český lektor vede bezmála polovinu celkové denní výuky a zabývá se odbornou stránkou jazyka, vede odborné situační výklady a koordinuje gramatickou stránku z pohledu českého studenta cizího jazyka. Druhý lektor, rodilý mluvčí,  
se stará více než polovinu hodinové dotace o komunikační rozvoj účastníka kurzu, simuluje s účastníky kurzu rozhovory pacient - sestra, sestra - sestra, sestra - příbuzný. Oba lektoři v průběhu kurzu spolupracují na přípravě studenta ke specializovaným jazykovým zkouškám pro ošetřovatelský personál telc Deutsch B1/B2 Pflege.

Organizace kurzu

Výuka probíhá 2 týdny. Denní výuka probíhá ve dvou tříhodinových blocíchodborný ošetřovatelský jazyk 
komunikace s pacientem, kolegy a lékaři. Každý blok se skládá ze 3 vyučovacích jednotek (1 v.j. = 45 minut). 

Denní hodinová dotace činí 6 vyučovacích jednotek. Celkově se vyučuje 10 všedních dní, sobota je vyhrazena pro zkušební přípravný test ke zkouškám telc.

Kurz obsahuje 64 výukových jednotek.

Obsah kurzu

Účastníci kurzu si osvojí jak oborovou slovní zásobu,
tak i komunikační dovednosti v německy mluvícím zdravotnickém prostředí. Slovní zásoba je speciálně zacílena na vybavení kliniky v rámci stacionární péče,

tak i na sálové instrumentárium. Těžiště kurzu leží na komunikaci s pacientem, ošetřovatelské anamnéze. Dále pak jsou prakticky procvičovány situační rozhovory 
s nadřízenými, kolegy, lékaři a příbuznými, předávání služeb a cílem je i zvládnutí ošetřovatelské dokumentace. Všechna výše uvedená témata jsou zároveň přípravou
ke zkoušce a získání jazykového certifikátu telc Deutsch Pflege na jazykové úrovni B1 nebo B2. Kvalitní a účelnou přípravu zaštiťuje lektor – rodilý mluvčí. Jazyková zkouška probihá zpravidla 14 dní po skončení jazykového kurzu.

KDO VÝUKU VEDE?

Výuka je vedena dvěma lektory. Český lektor, lékař pracující v zahraničí/ student

6. ročníku lékařské fakulty, zaštiťuje odbornou

a gramatickou stránku jazyka, disponuje jazykovými dovednostmi na úrovni C2. Rodilý mluvčí rozvíjí lékařské komunikační dovednosti studentů a je garantem kvality přípravy k jazykovým zkouškám telc.

Ubytování

Lékařská jazyková škola Calypte nabízí mimopražským studentům možnost pohodlného ubytování

na studentských kolejích. K dispozici jsou dvou

a jednolůžkové pokoje. Koleje nejsou od místa výuky vzdáleny déle než 20 minut MHD.

 

  • Cena za jednolůžkový pokoj: 7700 Kč
  • Cena za dvoulůžkový pokoj: 5600 Kč

Pro koho je kurz vhodný

Doporučujeme jazykové znalosti na minimální úrovni A2/B1

Cena zahrnuje

  • Jazykový kurz
  • Zkoušku telc Deutsch B1/B2 Pflege
  • Německá odborná učebnice
  • Odborné materiály a jejich tisk

Získejte jazykové sebevědomí a výhodu! Logo Calypte

Design ©by Markéta Grohová