Přípravný kurz
k jazykovým zkouškám

Nároky na jazykovou vybavenost lékaře v německy hovořících zemích se v poslední době zpřísňují. Zavedení jazykových zkoušek pro lékaře nově v Německu tento vývoj potvrzují. Trend v požadavcích na jazykové znalosti nejvyššího zdravotnického personálu sledují i zkoušky telc Deutsch Medizin B2/C1. Dvouúrovňová zkouška slouží v mnoha spolkových státech jako nezpochybnitelný důkaz odborné jazykové vybavenosti. Náš Kurz přípravy na jazykové zkoušky pro lékaře slouží jako komplexní příprava na zkoušky spolkových lékařských komor, jejichž úspěšné složení je podmínkou pro úspěšné dokončení aprobačního řízení. Široký sortiment našich materiálů Vám k tomu bude více než nápomocen. 

Více na jazykové zkoušky.

Rezervace kurzu

Datum Termín Čas Úroveň Forma Místo Cena Kč

V případě zájmu o dodatečné přihlášení nám napište na info@calypte.cz

Organizace kurzu

  • Výuka probíhá semestrálně.
  • Kurz je situován do 26 sezení dvakrát týdně.
  • Každé sezení sestává ze 3 vyučovacích jednotek 
    (1 v.j. = 45 min.).
  • Semestrální kurz obsahuje celkem 78 vyučovacích jednotek

Nechte se provést jazykovou přípravou k profesně specializovaným zkouškám, ať již se jedná o zkoušky organizované samotnými lékařskými komorami, nebo společností telc GmbH. Jejich úspěšné složení je Vaším i naším společným cílem. Jazykové zkoušky telc Deutsch Medizin jsou zcela novým počinem na poli profesně orientovaných jazykových zkoušek. Po jejich úspěšném složení získáte široce uznávaný jazykový certifikát.

 

Stejně jako dvouúrovňová jazyková zkouška, jsou i naše přípravné kurzy orientovány na dvou jazykových úrovních (B2,C1).
Před nebo během přihlášení na kurz vyplňte náš rozřazovací jazykový test, který Vám napoví, jestli je jazyková úroveň tohoto kurzu pro Vás vhodná. Jeho výsledek s Vámi rádi rozebereme individuálně. Jazyková sezení se opírají o dva základní pilíře, o lékařský jazyk přípravu ke zkouškám. Seznamujeme Vás s konceptem jazykových zkoušek, cvičíme úlohy z těch předešlých nebo Vám rozšiřujeme záběr úlohami stejného typu. O lékařský jazyk v žádném případě nepřijdete.

Naučíme Vás, jak se odebírá anamnéza 

(Anamneseerhebung), dále pak představení pacienta při vizitě (Patientenvorstellung), psaní lékařské zprávy/dopisu, komunikaci s pacientem při fyzikálním vyšetření včetně jeho zápisu do dokumentace,

 

analýzu odborných textůposlechy z nemocničního prostředí, rozvoj písemných dovedností lékaře a mnoho dalšího. Složení odborných jazykových zkoušek a rozvoj praktických, nejen jazykových dovedností lékaře na pracovišti, to je smyslem tohoto kurzu.

Pro koho je kurz vhodný

Jazykové znalosti na úrovni B2 a vyšší. Pro méně pokročilé nabízíme kurz obecná němčina, která Vás na naše odborná jazyková sezení jistě připraví. Nejste si jistí, jak na tom vlastně jste? Vyplňte náš online jazykový test a my Vám individuálně poradíme, jaký je nejlepší postup ve Vašem jazykovém rozvoji. Test najdete vždy na stránce kurzu v sekci Mohlo by Vás zajímat.

Získejte jazykové sebevědomí a výhodu! Logo Calypte

Design ©by Markéta Grohová