Němčina
pro zdravotní sestry

Na našich specializovaných jazykových kurzech vyučujeme jazyk trochu jinak. Upřednostňujeme výuku praktického jazyka a jeho odborné užítí
ve zdravotnickém prostředí. Výuka specifických pojmů
a slovních obratů běžně využívaných při komunikaci je samozřejmostí. Největší důraz však klademe
na studentovi vyjadřovací a reakční schopnosti
v komunikaci na pracovišti, z čehož plyne jeho hladký
a především aktivní přechod do profesního života
v cizojazyčném prostředí.

Rezervace kurzu

Datum Termín Čas Úroveň Forma Místo Cena Kč

V případě zájmu o dodatečné přihlášení nám napište na info@calypte.cz

Další termín kurzu od října 2016.

Organizace kurzu

  • Výuka probíhá semestrálně.
  • Kurz je situován do 17 sezení jednou týdně.
  • Každé sezení sestává ze 3 vyučovacích jednotek
    (1 v.j. = 45 min.).
  • Jeden semestrální kurz obsahuje celkem 
    51 vyučovacích jednotek. 

 

Každé sezení je zaštítěno jedním tématem dotýkajícím se přímo zdravotnického prostředí. Účastníci kurzu si osvojí jak oborovou slovní zásobu, tak i komunikační dovednosti
v německy mluvícím zdravotnickém prostředí. Slovní zásoba je speciálně zacílena na vybavení kliniky v rámci stacionární péče, tak i na sálové instrumentárium. Těžiště kurzu leží na komunikaci s pacientemošetřovatelské anamnéze. Dále pak jsou prakticky procvičovány situační rozhovory s nadřízenými, kolegy, lékaři a příbuznými. Dále pak předávání služeb a cílem je i zvládnutí ošetřovatelské dokumentace. Kurz je do jisté míry flexibilní a je možné jeho náplň dle individuálních požadavků účastníků kurzu měnit. To vše pro maximální připravenost našich studentů pro jejich praktický život na klinice.

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pro každého nelékařského zdravotnického pracovníka, který se chce jazykově vzdělávat ve svém oboru nebo by rád našel uplatnění ve zdravotnictví v některé z německy mluvících zemích. Doporučujeme jazykové znalosti na minimální úrovni B1. Pro začátečníky nabízíme kurz obecná němčina, který slouží mimo jiné jako příprava na kurz Němčina pro ošetřovatele.

Získejte jazykové sebevědomí a výhodu! Logo Calypte

Design ©by Markéta Grohová