O nás

Lékařská jazyková škola Calypte nabízí svým zákazníkům vysoce specializovanou výuku cizích jazyků. Vyučujeme jazyk jak obecný, tak, a to hlavně, odborný. Právě zdravotnický jazyk je naší doménou. Odborný jazyk nás baví a snad i proto je koncept naší jazykové výuky pro Vás tak dobře čitelný. Základ našeho teamu totiž tvoří sami zdravotníci. Lékaři a zdravotní sestry, kteří krom toho, že rozumí medicíně, rozumí i cizím jazykům a právě tato vzácná kombinace je ohromnou výhodou.
Samotná práce ve zdravotnictví ať již jste zdravotní sestra, sanitář nebo třeba přednosta ústavu vyžaduje velkou efektivitu a koncept. Obojí promítáme do jazykové výuky, aby to nakonec vše dávalo smysl.

Nezdravotníci! Nebojte se s námi studovat. Obecné kurzy německého jazyka jsou pro vás stejně vhodné jako pro zdravotnické profese. Těšíme se na vás! 

Naše silné stránky:

 • Vynikající ohlasy našich studentů
 • 95 % úspěšnost absolventů našich přípravných kurzů ke zkouškám
 • Maximální úroveň našich jazykových kurzů
 • Nejintenzivnější možná výuka
 • Nejrychlejší možný jazykový rozvoj
 • Flexibilní přístup ke studentům
 • Vysoce profesionální lektoři
 • Online přístup
 • Nejvýše 10 studentů v jednom kurzu

Co děláme a proč...

Na úplném začátku byla myšlenka vytvořit systém jazykové výuky, který by byl na rozdíl od té na jiných jazykových školách efektivní a cílený na problematiku, která naše studenty zajímá především.

Většinu našich zákazníků tvoří lékaři, studenti medicíny a bakalářských zdravotnických oborů, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, jiná zdravotnická povolání a v poslední době přibývá i studentů z nezdravotnické sféry, kteří se chtějí zábavnou a efektivní formou učit jazyk z různých důvodů a mezi ostatními se rozhodně neztrácí. 

Jazykové vzdělávání je u nás dosud plošně zanedbávaným prvkem profesního rozvoje zdravotnických pracovníků. Snad je to dáno pracovní vytížeností, nedostatkem volného času a stresujícím prostředím, které ostře kontrastuje s platovým ohodnocením. To ale v žádném případě neznamená, že by si zdravotník nezasloužil stejnou jazykovou péči, jakou mají například zaměstnanci v ekonomické a obchodní sféře. Rozhodli jsme se, i navzdory omezeným časovým možnostem našich zákazníků, nabídnout jazykové vzdělávání na míru právě pro ně

V současné době nabízí Lékařská jazyková škola Calypte výuku v jazyce německém a anglickém. V budoucnu bychom rádi rozšířili naše jazykové portfolio o odbornou výuku českého zdravotnického jazyka, protože se české zdravotnictví v budoucnu bez kvalifikované zahraniční pracovní síly jen těžko obejde. Pečlivě si vybíráme lektory, kteří patří k těm nejlepším ve svém oboru nejen po stránce odborné, ale kteří umí předat ze sebe to nejlepší. Důkazem toho budiž vynikající ohlasy studentů našich kurzů a jejich mimořádné úspěchy při skládání jazykových zkoušek.

Kromě samotné výuky v jazykových kurzech pro veřejnost a firemní zákazníky, konverzační výuky, služeb tlumočnických, překladatelských a dalších dáváme velký důraz na vzdělávání zdravotnické veřejnosti o stavu zdravotnictví v okolních zemích. Snažíme se, aby naše nabízené služby byly pro vás co nejkomplexnější.

Za celý náš team bych Vám rád popřál především odhodlání a chuť ke studiu cizího jazyka, na které není přece nikdy pozdě a pokud se rozhodnete jít touto cestou společně s námi, budeme se na Vás těšit.

MUDr. Adam Krátký
zakladatel jazykové školy 

 

Lektoři

Libor Svoboda

Lektor odborného německého jazyka ...

Libor Svoboda

 • Lektor odborného německého jazyka
 • Sprachdiplom úrovně C.2
 • Student 2. LF obor Všeobecné lékařství, 6. ročník, člen akademického senátu 2. LF
 • Dvousemestrální zahraniční studium, Albert-Ludwigs-Universität, Německo, Freiburg
 • Srpen 2015 - klinická stáž, Klinikum Amberg, oddělení pediatrie
 • Červenec 2015 - klinická stáž, Universitätsklinikum Regensburg, 1. interní klinika 
 • Září 2014 – klinická stáž, Uniklinik Freiburg, oddělení hrudní chirurgie
 • Srpen 2014 – klinická stáž, Klinikum Bayreuth, oddělení kardiologie
 • Srpen 2012 - klinická stáž, HELIOS Klinikum Berlin, oddělení kardiologie
 • Září 2011 – ošetřovatelská praxe, Klinikum Bayreuth, oddělení kardiochirurgie

Adam Krátký

Lektor odborného německého jazyka ...

Adam Krátký

 • Lektor odborného německého jazyka
 • Vedoucí lektorů německé sekce
 • Sprachdiplom úrovně C.2
 • 17 let studium německého jazyka
 • Odborný certifikovaný zkoušející zkoušky telc Deutsch Medizin B2/C1 a telc Deutsch Pflege B1/B2
 • Student 3. LF obor Všeobecné lékařství, 6. ročník
 • Únor 2013 - zahraniční stáž Německo, Lichtenfels - oddělení traumatologie
 • Červenec 2013 - zahraniční stáž Německo, Kronach, oddělení kardiologie
 • Červenec - září 2014 - Unterassistent, Kantonsspital St. Gallen, Švýcarsko, oddělení Department Innere Medizin 

Kateřina Ježková

Lektorka obecné němčiny, odborného ...

Kateřina Ježková

 • Lektorka obecné němčiny, odborného německého jazyka pro ošetřovatele
 • Odborný certifikovaný zkoušející telc Deutsch Medizin B2/C1 a telc Deutsch Pflege B1/B2
 • Zdravotní sestra
 • Jazykový certifikát úrovně C.2
 • 12-letý pracovní pobyt v Mnichově
 • Studium na Sprach/Dolmetscher Institutu v Mnichově

 

Daniel Soukup

Lektor odborného německého jazyka ...

Daniel Soukup

 • Lektor odborného německého jazyka
 • Držitel jazykového certifikátu C.2 
 • student 6. ročníku 2. lékařské fakulty UK v Praze
 • lektor histologie
 • 2013 – 2014 dvousemestrální studium na Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • červenec – srpen 2014 klinická Praxe na klinice viscerální a rekonstrukční chirurgie univerzitní nemocnice v Münsteru

 

 

 

 

 

Eva Johnson

Lektorka kurzu angličtina pro lékaře, ...

Eva Johnson

 • Lektorka kurzu angličtina pro lékaře, angličtina pro zdravotní sestry
 • Zdravotní sestra
 • First Cambridge Certificate in English, Grade A
 • 1976-1996 pracovní zkušenosti ze zahraničí (UK, New Zealand, BRD, Ghana, Saudi Arabia)
 • 2007 – 2014 Výuka odborné angličtiny, obor zdravotnický záchranář, VOŠ, Praha 4

Jana Heřmanová

Lektorka kurzu angličtina pro zdravotní sestry ...

Jana Heřmanová

 • Lektorka kurzu angličtina pro zdravotní sestry
 • Zdravotní sestra

Robert Novotný

Lektor dánského a ...

Robert Novotný

 • Lektor dánského a švédského jazyka, překladatel a tlumočník
 • Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru dánština, švédština a němčina
 • Překlady krásné a odborné literatury z jazyka dánského, švédského, německého a anglického
 • Překlady knih spisovatele Petera Høega, Martin A. Hansen,
 • Dorrit Willumsenová, Leif Panduro a další
 • Překlady dánských divadelních her
 • Držitel Ceny Josefa Jungmanna za překlad románu Lhář dánského autora Martina A. Hansena

Lucie Robovská

Lektorka švédského jazyka, ...

Lucie Robovská

 • Lektorka švédského jazyka, překladatelka a tlumočnice
 • Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • v oboru švédština a serbistika
 • 10 leté zkušenosti ve výuce jazyka
 • překladatelka švédské beletrie
 • spoluautorka učebnice Švédština nejen pro samouky

Jaroslav Kratochvíl

Lektor německého jazyka, soudní ...

Jaroslav Kratochvíl

 • Lektor německého jazyka, soudní překladatel a tlumočník

Lékařská jazyková škola Calypte

Učebna 1

 

Jana Masaryka 49

Praha 2, Vinohrady

Učebna 2

 

Svatoslavova 355/8
Praha, Nusle

Učebna 3

 

Ruská 87
Praha 10, Vršovice

Získejte jazykové sebevědomí a výhodu! Logo Calypte

Design ©by Markéta Grohová